Zaznacz stronę
Szkolenia

W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ

  • omówienie zagadnień dotyczących wymogów epidemiologiczno-sanitarnych jakim musi sprostać gabinet lekarski
  • omówienie zagadnień dotyczących zasad prowadzenia dokumentacji medycznej
  • omówienie zasad wdrożenia i stosowania polityki ochrony danych osobowych RODO

W PRZYPADKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

  • omówienie zagadnień dotyczących wymogów epidemiologiczno-sanitarnych jakim musi sprostać placówka medyczna
  • omówienie wymogów stawianych przez organ rejestrowy
  • omówienie zagadnień dotyczących zasad prowadzenia dokumentacji medycznej
  • omówienie zasad wdrożenia i stosowania polityki ochrony danych osobowych RODO
EnglishPolandRussia