Zaznacz stronę

dr Maglalena Kun Buczko jest współzałożycielem i managerem Twojej Kliniki.

Na co dzień odpowiada za marketing, Finanse i HR. Koordynuje administracyjną częścią funkcjonowania Kliniki. Dba o dobry wizerunek firmy. Buduje dobre relacje z partnerami, których profil działalności jest zbieżny lub powiązany z działalnością Kliniki.

Jako doktor nauk prawnych, wieloletni wykładowca akademicki i trener międzynarodowy prowadzi szkolenia świadczone na rzecz podmiotów leczniczych. Tematyka szkoleń obejmuje wszelkie zagadnienia dotyczące zakładania i prowadzenia placówki medycznej, m. in. wymogi epidemiologiczno-sanitarne, RODO, prowadzenie dokumentacji medycznej, skuteczny marketing.

 

tklogokontakt

ul. Młynowa 38 lok 4/2
tel +48 735 969 555
www.twojaklinika.com.pl

EnglishPolandRussia