Zaznacz stronę

lek. Anna Krysińska

Dr Anna Krysińska ukończyła studia na wydziale lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w 2009 roku. Po odbyciu stażu w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Białymstoku w latach 2009 – 2010 rozpoczęła szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury w dziennie ginekologii i położnictwa. Równocześnie rozpoczęła studia doktoranckie na Akademii Medycznej w Białymstoku. Tematem rozprawy doktorskiej jest Ocena ekspresji RNA w raku jajnika.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.

W 2012 roku odbyła szkolenie w dziedzinie medycyny estetycznej w instytucie Dermedica w Krakowie.

Uczestniczy w licznych zjazdach naukowych w dziedzinie położnictwa i ginekologii.

Udziela porad medycznych z zakresu ginekologii estetycznej, ginekologii i położnictwa oraz medycyny estetycznej

tklogokontakt

ul. Młynowa 38 lok 4/2
tel +48 735 969 555
www.twojaklinika.com.pl

EnglishPolandRussia