Zaznacz stronę

Gabinet szczepień

Udzielamy porad i konsultacji związanych z profilaktyką szczepienną. Zapraszamy serdecznie:

– osoby podróżujące do regionów odmiennych klimatycznie o podwyższonym ryzyku wystąpienia chorób zakaźnych i tropikalnych

– osoby, których praca zawodowa niesie za sobą niebezpieczeństwo zakażenia groźnymi chorobami zakaźnymi,

– osoby, które chcą wykonać inne, niż wynikające z kalendarza szczepień szczepienie profilaktyczne dla siebie lub dzieci.

Konsultacji i kwalifikacji do szczepień udziela specjalista chorób zakaźnych.

W przypadku szczepień profilaktycznych dla dzieci konsultacji i kwalifikacji udziela pediatra.

Wystawiamy Międzynarodowe Książeczki Szczepień.

Wykonujemy szczepienia przeciwko:

 • durowi brzusznemu
 • wirusowemu zap. wątroby B
 • wirusowemu zap. wątroby A
 • wirusowemu zap. wątroby A+B
 • tężcowi – błonicy
 • tężcowi
 • poliomyelitis
 • poliomyelitis, tężec, błonica
 • żółtej gorączce
 • wściekliźnie
 • meningokokowemu zapaleniu opon mózgowych
 • kleszczowemu zapaleniu mózgu
 • japońskiemu zapaleniu mózgu – na indywidualne zamówienie

Wykaz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi określa:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych oraz sposobu finansowania i dokumentowania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi (Dz.U. Nr 180, poz.1215).

Rozporządzenie określa:

 1. wykaz zalecanych szczepień ochronnych;
 2. sposób finansowania i dokumentowania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi;
 3. wzór Międzynarodowej Książeczki Szczepień oraz sposób jej wydawania i dokonywania w niej wpisów;
 4. sposób prowadzenia dokumentacji z wykonanych zalecanych szczepień ochronnych.

WYKAZ ZALECANYCH SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

(ZAŁĄCZNIK Nr 1 rozporządzenia)

Szczepienie przeciw:

1) wirusowemu zapaleniu wątroby typu A;

2) wirusowemu zapaleniu wątroby typu B;

3) nagminnemu zapaleniu przyusznic (śwince);

4) odrze;

5) różyczce;

6) ospie wietrznej;

7) grypie;

8) rotawirusom;

9) błonicy;

10) tężcowi;

11) krztuścowi;

12) Streptococcus pneumoniae;

13) Neisseria meningitidis;

14) pałeczkom Haemophilus influenzae typu b;

15) kleszczowemu (arbowirusowemu) zapaleniu mózgu;

16) cholerze;

17) durowi brzusznemu;

18) wściekliźnie;

19) ostremu zapaleniu rogów przednich rdzenia (chorobie Heinego-Medina);

20) żółtej gorączce1);

21) ludzkiemu wirusowi brodawczaka;

22) gruźlicy

______

1) Szczepienie przeciw żółtej gorączce jest zalecanym szczepieniem ochronnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Wykonywanie szczepienia przeciw żółtej gorączce u osób wyjeżdżających za granicę regulują międzynarodowe przepisy zdrowotne oraz przepisy sanitarne poszczególnych krajów.

WZÓR MIĘDZYNARODOWEJ KSIĄŻECZKI SZCZEPIEŃ

określa ZAŁĄCZNIK Nr 2 rozporządzenia

Międzynarodowa Książeczka Szczepień składa się z 16 stron wraz z okładką, oprawa kartonowa, format A6, o wymiarach: 8,5 cm x 12,5 cm. Cała książeczka ma żółte tło, druk napisów jest wykonany w kolorze czarnym.

Informacje dla podróżujących w zakresie szczepień ochronnych zamieszcza Główny Inspektorat Sanitarny na stronie internetowej:

www.gis.gov.pl (szczepienia ochronne – informacja dla podróżujących)

Także portal szczepienia.info (wszystko o szczepieniach) na stronie internetowej NIZP-PZH:

www.szczepienia.pzh.gov.pl

 

tklogokontakt

ul. Młynowa 38 lok 4/2
tel +48 735 969 555
www.twojaklinika.com.pl

EnglishPolandRussia